Lời bài hát

Nhịp: 3/4, tempo: 74

  

 

Lời 1:
Nếu tình yêu cách nhau một nghìn bước  
Em chỉ cần bước đi những bước đầu tiên  
Còn những bước tiếp theo
Để anh sẽ bước đi
Tiến về phía có em chờ anh  

Nếu ngày mai cách xa là mãi mãi  
Anh buồn như cách hoa tàn phai úa  
Vì sao sáng trên cao
Lạc trôi đến phương nào
Để anh lại một mình trong hư hao  

Vì sao sáng giờ đã tắt chìm vào bóng đêm
Và thế gian vắng đôi nhân tình
Trong những đêm trăng
Tình yêu đó tựa cơn gió
Chợt tan biến mau
Giờ thiếu em anh như con thuyền
Trôi mãi trôi xa bờ  

  

Lời 2:
Nếu ngày mai cách xa là mãi mãi  
Anh buồn như cách hoa tàn phai úa  
Vì sao sáng trên cao
Lạc trôi đến phương nào
Để anh lại một mình trong nỗi đau  

Vì sao sáng giờ đã tắt chìm vào bóng đêm
Và thế gian vắng đôi nhân tình
Trong những đêm trăng
Tình yêu đó tựa cơn gió
Chợt tan biến mau
Giờ thiếu em anh như con thuyền
Trôi mãi trôi xa bờ  

 

Đoạn kết - Lên 1/2 tone:
Vì sao sáng giờ đã tắt chìm vào bóng đêm
Và thế gian vắng đôi nhân tình
Trong những đêm trăng
Tình yêu đó tựa cơn gió
Chợt tan biến mau
Giờ thiếu em anh như con thuyền
Trôi mãi trôi xa bờ

Vì sao sáng giờ đã tắt chìm vào bóng đêm
Và thế gian vắng đôi nhân tình
Anh vẫn luôn tin
Ngày mai đến ngàn tia nắng rọi vào trái tim
Một giấc mơ anh luôn tin rằng
Ta có nhau muôn đời  
Rằng ta có nhau muôn đời  
Ta có nhau muôn đời

Sheet nhạc bài: VÌ SAO SÁNG

Hợp âm

Vi sao sang - Lam Truong - sheet