Hợp âm dạo (Tam Ca Áo Trắng):  [C] | [C] | [Dm][Am] | [C] | [D] | [Gsus4] |  [C]  [Em] | [Em][Dm] | [G] | [C] | [G] | [C] | [Am7] [C] Trường làng tôi cây [Em] xanh lá vây [Am7] quanh Muôn [Cm/G] chim hót vang [A/Db] lên êm [Dm] đềm. [Dm] [G] Lên trường [F] tôi, con đê bé xinh [Bbm] xinh Len qua đám cây [Bb] xanh nhẹ [C] lướt. [C] Trường làng tôi hai gian lá đơn [Cm] sơ Che [G] trên miếng sân [A] vuông mơ [Dm] màng. [Dm] [G/B] Trường làng [Fmaj7] tôi không giây phút tôi [Dm] quên Dù [C/G] cách xa muôn [G] trùng trường [C] ơi. [Gsus4] ĐK: [Am] Nơi......