Lời bài hát
Hợp âm dạo (Tam Ca Áo Trắng):                                Trường làng tôi cây  xanh lá vây  quanh Muôn  chim hót vang  lên êm  đềm.   Lên trường  tôi, con đê bé xinh  xinh Len qua đám cây  xanh nhẹ  lướt. Trường làng tôi hai gian lá đơn  sơ Che  trên miếng sân  vuông mơ  màng.   Trường làng  tôi không giây phút tôi  quên Dù  cách xa muôn  trùng trường  ơi. ĐK:  Nơi sống  bao mái  đầu xanh  màu Đời tươi như  bao lá xanh, lá  xanh  Theo tháng ngày chiến cuộc lan  tràn Qua xóm  thôn nát  ngôi trường  xưa  Nơi sống  vui bao  trẻ nô  đùa, Cùng nhau vang  hát khúc ca vô  tư  Cho đến  ngày chiến  cuộc lan  tràn Quân Pháp  lên đốt  tan trường  tôi  Trường làng tôi nay  vang tiếng ê a, Nay  không bóng bao em nô  đùa  Trường làng  tôi không  giây phút tôi  quên Nơi  sống bao kỷ  niệm ngày  xanh                                Trường làng tôi cây  xanh lá vây  quanh Muôn  chim hót vang  lên êm  đềm.   Lên trường  tôi, con đê bé xinh  xinh Len qua đám cây  xanh nhẹ  lướt. Trường làng tôi hai gian lá đơn  sơ Che  trên miếng sân  vuông mơ  màng.   Trường làng  tôi không giây phút tôi  quên Dù  cách xa muôn  trùng trường  ơi. ĐK:  Nơi sống  bao mái  đầu xanh  màu Đời tươi như  bao lá xanh, lá  xanh  Theo tháng ngày chiến cuộc lan  tràn Qua xóm  thôn nát  ngôi trường  xưa  Nơi sống  vui bao  trẻ nô  đùa, Cùng nhau vang  hát khúc ca vô  tư  Cho đến  ngày chiến  cuộc lan  tràn Quân Pháp  lên đốt  tan trường  tôi  Trường làng tôi nay  vang tiếng ê a, Nay  không bóng bao em nô  đùa  Trường làng  tôi không  giây phút tôi  quên Nơi  sống bao kỷ  niệm ngày  xanh

Sheet nhạc bài: TRƯỜNG LÀNG TÔI

Hợp âm