Hợp âm dạo: [Dm] | [Dm] | [Gm] | [A][D] | [D] | [G] | [A] | [A] Im lặng của [Dm] đêm tôi đã lắng [D] nghe Im lặng của [Gm] ngày tôi đã lắng [A] nghe Im lặng của [D] đời tôi đã lắng [Cadd9] nghe. Tôi đã lắng [Gm] nghe......