Lời bài hát

Nhịp: 4/4, tempo: 79

- - - 

- - -  

Ngày nào đây mắt em chưa hề vướng sầu
Tóc xanh thắm màu chiều chiều đợi anh
Cùng vui bước trên đồng xanh
Nhìn muôn hoa nắng trên cây cành
Lòng rộn bao ý tình.  

Rồi ngày nay tiễn anh trai hùng lên đường
Em ở phố phường đợi người biên cương
Niềm vui sống nơi hậu phương
Là tình yêu hiến dâng sa trường
Đẹp lòng người gió sương.  

Đã yêu nhau em nào có buồn
Dù mình còn cách xa chưa đẹp tình gấm hoa
Tuổi thơ ngây tuy nhiều sầu nhớ
Vẫn vui trong niềm mộng mơ.  

Tình hậu phương sắc son dâng người trai hùng
Những kẻ chiến trường còn gì cho em
Ngoài cây súng trên bờ vai
Vì tương lai chúng ta sau này
Một trời đầy đắm say.  

- -

Rồi ngày nay tiễn anh trai hùng lên đường
Em ở phố phường đợi người biên cương
Niềm vui sống nơi hậu phương
Là tình yêu hiến dâng sa trường
Đẹp lòng người gió sương.  

Đã yêu nhau em nào có buồn
Dù mình còn cách xa chưa đẹp tình gấm hoa
Tuổi thơ ngây tuy nhiều sầu nhớ
Vẫn vui trong niềm mộng mơ. - 

Tình hậu phương sắc son dâng người trai hùng
Những kẻ chiến trường còn gì cho em
Ngoài cây súng trên bờ vai
Vì tương lai chúng ta sau này
Một trời đầy đắm say.  
Còn gì cho em ngoài cây súng trên bờ vai
Vì tương lai chúng ta sau này
Một trời đầy đắm say.  

Sheet nhạc bài: TÌNH HẬU PHƯƠNG

Hợp âm

Tinh hau phuong - sheet