Lời bài hát

Intro:

 

 

Một bông hồng em dành tặng cô
Một bài ca em hát riêng tặng thầy
Những món quà bé nhỏ đơn sơ
Nhưng chứa chan niềm kính yêu vô bờ  

Như dòng suối ra sông
Như dòng sông ra biển rộng
Trang sách hồng ước mơ
Em lớn lên từng ngày  

Vì hạnh phúc tương lai
Ánh đèn khuya vẫn miệt mài
Bên mái trường mến thương
Thầy cô cho em mùa xuân  

Một bông hồng em dành tặng cô
Một bài ca em hát riêng tặng thầy
Những món quà bé nhỏ đơn sơ
Nhưng chứa chan niềm kính yêu vô bờ  

Như dòng suối ra sông
Như dòng sông ra biển rộng
Trang sách hồng ước mơ
Em lớn lên từng ngày  

Vì hạnh phúc tương lai
Ánh đèn khuya vẫn miệt mài
Bên mái trường mến thương
Thầy cô cho em mùa xuân  

 

 

Một bông hồng em dành tặng cô
Một bài ca em hát riêng tặng thầy
Những món quà bé nhỏ đơn sơ
Nhưng chứa chan niềm kính yêu vô bờ  

Như dòng suối ra sông
Như dòng sông ra biển rộng
Trang sách hồng ước mơ
Em lớn lên từng ngày  

Vì hạnh phúc tương lai
Ánh đèn khuya vẫn miệt mài
Bên mái trường mến thương
Thầy cô cho em mùa xuân  

Một bông hồng em dành tặng cô
Một bài ca em hát riêng tặng thầy
Những món quà bé nhỏ đơn sơ
Nhưng chứa chan niềm kính yêu vô bờ  

Như dòng suối ra sông
Như dòng sông ra biển rộng
Trang sách hồng ước mơ
Em lớn lên từng ngày  

Vì hạnh phúc tương lai
Ánh đèn khuya vẫn miệt mài
Bên mái trường mến thương
Thầy cô cho em mùa xuân

Sheet nhạc bài: THẦY CÔ CHO EM MÙA XUÂN

Hợp âm