Intro (Trọng Tấn): [F] | [F] | [Bb] | [Am] | [Am] | [Am] | [C] | [Bb]   [Gm] | [Cm] | [F] | [F] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] Tháng [F] năm rợp trời hoa phượng đỏ Ơi Hải [F/C] phòng thành phố......