Lời bài hát

Intro:

La la lá lá la, la la lá lá la
La la lá lá la, lá la la là

I love you...
And fore- ver ... I'll love you
You
Always, my first true love
My tenderness, my de- light
And my pain
I possess you in- side my heart

Someday we will be to- gether
You and Me
Hand in Hand, we'll be ever in love  

It's so good to find
Love like yours and mine
Hand in Hand through time
Ever in love... 

Ta yêu em
Yêu em đời đời, ngàn đời
Mong em yêu chiếm trọn lòng ta
Tay trong tay
Đưa nhau vào cuộc tình nồng
Em trong tim ta
Giữ những lời ngọt ngào

Ta đem đến cho em
Bao mơ ước đắm say
Đôi tay nắm đôi tay
Sống vui bên nhau  

Ta đem đến cho em
Bao mơ ước đắm say
Đôi tay nắm đôi tay
Sống vui bên nhau ... 

Someday we will be to- gether
You and Me
Hand in Hand, we'll be ever in love  

It's so good to find
Love like yours and mine
Hand in Hand through time
Ever in love... 

La la lá lá la, la la lá lá la
La la lá lá la, lá la la là

Sheet nhạc bài: TAY TRONG TAY (Hand in Hand)

Hợp âm