Sheet nhạc bài: SAO TRỜI LÀM GIÓ

Hợp âm

Sao Troi Lam Gio_001-1024
Sao Troi Lam Gio_001-1024
Sao Troi Lam Gio_002-1024
Sao Troi Lam Gio_002-1024
Sao Troi Lam Gio_003-1024
Sao Troi Lam Gio_003-1024
Sao Troi Lam Gio_004-1024
Sao Troi Lam Gio_004-1024
Sao Troi Lam Gio_005-1024
Sao Troi Lam Gio_005-1024
Sao Troi Lam Gio_006-1024
Sao Troi Lam Gio_006-1024
Sao Troi Lam Gio_007-1024
Sao Troi Lam Gio_007-1024

Lời bài hát

SAO TRỜI LÀM GIÓ - Nal
Nhịp: 3/4, tempo: 107, Thể loại: Dân ca Nam bộ, điệu: Ballad
=====
 
Ver 1.:
Trăng ánh trăng khuya dần
Thức trắng canh thâu mai làm cô dâu
Người ta chắc chắn là thương
Đêm ngày chăm sóc lo nhiều hơn anh
Bàn tay anh lắm chai sần
Làm sao lo lắng được em cả đời

Ver 2.:
 Khuya đã khuya hơn rồi
Nghĩ sớm đi em mai còn tương  lai
Mười hai bến nước đục trong
Ngày đẹp nhất là ngày chia tay
Ngày mai em bước qua cầu
Ngày mang thương nhớ ngày anh mãi sầu 
 
ĐK:
Sao trời làm gió
Đẩy con thuyền sang bến người  ta
Dòng sông vắng người qua
Duyên tình nay cách trở trăm bề
Đường em giờ chung lối
Với ai rồi anh khóc mình  anh
Tại số phận mình thôi
Đến rồi đi sao buồn làm chi
Ver 3.:
Thôi hết bên nhau rồi
Cố gắng cho ai nay mình cô đơn
Sợi tơ cắt đứt làm đôi
Trôi nổi kiếp thân nghèo lênh đênh
Quẳng trên vai gánh u sầu
Trầu cau đưa tới đời anh mất người.  
(Lý Chiều Chiều):
Trời làm... hai đứa xa rời nhau
Thương làm sao
Tóc xanh phai màu năm tháng
Gả em ở bên ai rồi
Đau đớn đau trong lòng
Sông xuôi dòng tìm em ở đâu
… nỗi đau anh giữ trong lòng. - 
ĐK:
Sao trời làm gió
Đẩy con thuyền sang bến người  ta
Dòng sông vắng người qua
Duyên tình nay cách trở trăm bề  
Đường em giờ chung lối
Với ai rồi anh khóc mình anh  
Tại số phận mình thôi
Đến rồi đi sao buồn làm chi -  
Ver 3.:
Thôi hết bên nhau rồi
Cố gắng cho ai nay mình cô đơn
Sợi tơ cắt đứt làm đôi
Trôi nổi kiếp thân nghèo lênh đênh
Quẳng trên vai gánh u sầu
Trầu cau đưa tới đời anh mất người.  
Quẳng trên vai gánh u sầu
Trầu cau đưa tới đời anh mất người.