Intro (Chế Linh & Thanh Tuyền): [D] | [D/A] | [Bm] | [Gbm] | [D] | [Gbm][Bm] [Bm] | [Em] | [Em/B][A] | [A][D] | [G][D] Chỉ còn gần [D] em một giây phút [D] thôi [D][Bm] Một giây nữa [Gb] thôi là xa [D] nhau rồi [Gbm][D] Người theo......