Lời bài hát
 Intro (Tường Nguyên):   Nhà nàng ...ở cạnh nhà tôi, Cách nhau cái dậu ...  mùng tơi xanh rờn. Hai người sống giữa cô đơn, Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Giá đừng có dậu mùng tơi, Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng Có con bướm trắng thường sang bên này. Bướm ơi, bướm hãy vào đây! Cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi. Chẳng bao giờ thấy nàng cười, Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên. Mắt nàng đăm đắm trông lên. Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi.      Nhà nàng ...ở cạnh nhà tôi, Cách nhau cái dậu ...  mùng tơi xanh rờn. Hai người sống giữa cô đơn, Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Giá đừng có dậu mùng tơi, Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng Có con bướm trắng thường sang bên này. Bướm ơi, bướm hãy vào đây! Cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi. Chẳng bao giờ thấy nàng cười, Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên. Mắt nàng đăm đắm trông lên. Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi. 

Sheet nhạc bài: NGƯỜI HÀNG XÓM

Hợp âm