Lời bài hát
Hợp âm dạo (Đan Nguyên - Capo I.):1. Nếu, nếu một ngày không có em Thì niềm cô đơn dài như năm tháng Như mùa thu chết không lá khô rơi.Nếu, nếu ngày ấy mình đừng quen nhau Thì ngày nay có đâu buồn đau Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau.Nhớ, nhớ một chiều em đến thăm Ngoài trời mưa, trời mưa không dứt Con đường trơn ướt em đến thăm tôi.Nhớ, nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau Nhìn hạt mưa ước mơ ngày sau Sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa rơi.ĐK: Thôi niềm thương ấy xin trả cho nguời Vì ngày mai tôi sẽ xa rời Kỷ niệm đành xa rời mãi. Trên, trên con đường sóng gió ra đi Vì làm trai tôi đành lỗi hẹn Những niềm tin sẽ không xa rời, sẽ không xa rời.2. Nếu, nếu một ngày không có tôi Thì người yêu ơi! Đừng quên tôi nhé Xin đừng giận dỗi, xin hiểu cho tôi.Nếu, nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau Thì ngày nay có đâu buồn đau Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau.Nhớ, nhớ một chiều em đến thăm Ngoài trời mưa, trời mưa không dứt Con đường trơn ướt em đến thăm tôi. Nhớ, nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau Nhìn hạt mưa ước mơ ngày sau Sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa rơi.ĐK: Thôi niềm thương ấy xin trả cho nguời Vì ngày mai tôi sẽ xa rời Kỷ niệm đành xa rời mãi. Trên, trên con đường sóng gió ra đi Vì làm trai tôi đành lỗi hẹn Những niềm tin sẽ không xa rời, sẽ không xa rời.2. Nếu, nếu một ngày không có tôi Thì người yêu ơi! Đừng quên tôi nhé Xin đừng giận dỗi, xin hiểu cho tôi.Nếu, nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau Thì ngày nay có đâu buồn đau Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau.Nếu, nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau Thì ngày nay có đâu buồn đau Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau.Nếu, nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau Thì ngày nay có đâu buồn đau Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau....

Sheet nhạc bài: NẾU MỘT NGÀY

Hợp âm

neu-mot-ngay-sheet_001 neu-mot-ngay-sheet_002