Sheet nhạc bài: NẮNG LUNG LINH

Hợp âm

Nang Lung Linh - Nguyen Thuong_001-1024
Nang Lung Linh – Nguyen Thuong_001-1024
Nang Lung Linh - Nguyen Thuong_002-1024
Nang Lung Linh – Nguyen Thuong_002-1024
Nang Lung Linh - Nguyen Thuong_003-1024
Nang Lung Linh – Nguyen Thuong_003-1024
Nang Lung Linh - Nguyen Thuong_004-1024
Nang Lung Linh – Nguyen Thuong_004-1024
Nang Lung Linh - Nguyen Thuong_005-1024
Nang Lung Linh – Nguyen Thuong_005-1024
Nang Lung Linh - Nguyen Thuong_006-1024
Nang Lung Linh – Nguyen Thuong_006-1024
Nang Lung Linh - Nguyen Thuong_007-1024
Nang Lung Linh – Nguyen Thuong_007-1024

Lời bài hát

Nhịp: 4/4, tempo: 140
=====
 
Có ai ngốc như tôi  
Tự biên tự diễn mối tình rồi tự mình tổn thương
Có ai ngốc như tôi  
Bỏ qua hàng trăm con đường chỉ nhìn về một hướng
Nguyện một lần được ... yêu em gần em
Dù đau đớn hơn muôn đời nuối tiếc
Nguyện một đời là ... bông hoa toả hương
Để em ngắt hơn mai này tự tắt
Chỉ vì hôm đấy nắng lung linh lung linh
Tôi nỡ động lòng ... nhìn em đôi mắt trong
Chỉ vì mưa ướt khoé mi cay mi cay
Em kế bên cạnh ... làm tôi ấm trong lòng
Dù cho em có lối đi riêng đi riêng tôi
Vẫn muốn được ... làm ô che bão giông
Ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em yêu em
Nhưng giữ trong lòng ... rồi mang khoá ngăn lại 
chỉ tôi biết thôi mà
 
Có ai ngốc như tôi  
Tự biên tự diễn mối tình rồi tự mình tổn thương
Có ai ngốc như tôi  
Bỏ qua hàng trăm con đường chỉ nhìn về một hướng
Nguyện một lần được ... yêu em gần em
Dù đau đớn hơn muôn đời nuối tiếc
Nguyện một đời là ... bông hoa toả hương
Để em ngắt hơn mai này tự tắt
Chỉ vì hôm đấy nắng lung linh lung linh
Tôi nỡ động lòng ... nhìn em đôi mắt trong
Chỉ vì mưa ướt khoé mi cay mi cay
Em kế bên cạnh ... làm tôi ấm trong lòng
Dù cho em có lối đi riêng đi riêng tôi
Vẫn muốn được ... làm ô che bão giông
Ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em yêu em
Nhưng giữ trong lòng ... rồi mang khoá ngăn lại 
chỉ tôi biết thôi mà