Lời bài hát

Hợp âm dạo (Nguyễn Ngọc Danh):

-

Một sáng con về trên con đường đất
Nắng ôm lồng ngực, tre thở bên tai

 

Con cười con nói con hát nghêu ngao
Bước thấp bước cao qua bờ ruộng nhỏ
Mẹ già ta đó hái mướp bên rào
Mẹ già ta đó hái mướp bên rào

 

Mẹ già ta đó hái mướp bên rào
Nắng mưa đã nhiều tóc chiều đã xuống
Mùa Xuân còn lại mộng ước nay đã thành
Mẹ thấy con đã về...

 

Một sớm con về đồng lúa Việt Nam
Thoát từng lưới đạn đầu làng trăng sáng
Nhà ai chung vườn khói bếp mến thương
Sân phơi nếp mới…  

     

       

Một sáng con về trên con đường đất
Nắng ôm lồng ngực, tre tủa bên tai

 

Con cười con nói con hát nghêu ngao
Bước thấp bước cao qua bờ ruộng nhỏ
Mẹ già ta đó hái mướp bên rào
Mẹ già ta đó hái mướp bên rào

 

Mẹ già ta đó hái mướp bên rào
Nắng mưa đã nhiều tóc chiều đã xuống
Mùa Xuân còn lại mộng ước nay đã thành
Mẹ thấy con đã về...

 

Một sớm con về đồng lúa Việt Nam
Thoát từng lưới đạn đầu làng trăng sáng
Nhà ai chung vườn khói bếp mến thương
Sân phơi nếp mới…

   

Con trâu đứng nhìn, mặt trời vừa lên
Tương lai đón chờ ... một ngày bình yên…

 -

Sheet nhạc bài: MỘT SÁNG CON VỀ

Hợp âm

mot-sang-con-ve-tuong-linh-mien-duc-thang1_001 mot-sang-con-ve-tuong-linh-mien-duc-thang1_002