Lời bài hát
Hợp âm dạo (Như Quỳnh): -    -   -Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung  Người yêu thoáng qua trong giấc mộng  Vui nguồn sống mơ, những ngày mong chờ Trách ai đành tâm hững hờ. -Mối tình đầu xuân ai thấu chăng - Lòng tha thiết vương theo tiếng đàn  Mơ đời ái ân, những ngày phong trần Sống trong mộng đẹp ngày xuân. -ĐK: Ngây thơ dáng huyền, đến trong mơ Lòng anh bớt sầu  Mộng vàng phút tan theo gió chiều  Biết em về đâu? Hãy trả lời lòng anh mấy câu  Tình duyên với em trong kiếp nào - Xuân còn thắm tươi Em còn mong chờ Ái ân kẻo tàn ngày mơ. - - -  -  -  - -  -Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung  Người yêu thoáng qua trong giấc mộng  Vui nguồn sống mơ, những ngày mong chờ Trách ai đành tâm hững hờ. -Mối tình đầu xuân ai thấu chăng - Lòng tha thiết vương theo tiếng đàn  Mơ đời ái ân, những ngày phong trần Sống trong mộng đẹp ngày xuân. -ĐK: Ngây thơ dáng huyền, đến trong mơ Lòng anh bớt sầu  Mộng vàng phút tan theo gió chiều  Biết em về đâu? Hãy trả lời lòng anh mấy câu  Tình duyên với em trong kiếp nào - Xuân còn thắm tươi Em còn mong chờ Ái ân kẻo tàn ngày mơ.Xuân còn thắm tươi Em còn mong chờ Ái ân kẻo tàn ngày mơ.

Sheet nhạc bài: MỘNG CHIỀU XUÂN

Hợp âm