Hợp âm dạo (Julie Quang): [Cm] | [Cm] [Cm] | [Cm][G#] | [G] | [G] | [F][G]-[Cm] Lòng xao [Cm] xuyến mỗi khi hoa phượng [F] rơi Nhắc lại câu chuyện [Cm7] buồn [Cm] Trường còn [Fm] kia ôi [C] mái đổ tường [Fm7] rêu Nơi kỷ niệm êm [G] ái [D]-[G] Đâu dư......