Intro (Nhật Linh – Capo I.): [E] | [C#m] | [A][E] | [C#/E] | [C#m] | [Am] | [Bsus4] | [B] Tôi lính [E] nhỏ đi chinh chiến miền xa Đã từ lâu phố vui không tìm [B] về Đời ngược [D/A] xuôi trên đường mây nẻo [Bsus4] gió Tuổi thư sinh ngày......