Hợp âm dạo (Tuấn Vũ – capo I.): [D] | [Bm] | [D] | [G][A] [D] | [D] | [G][F#m] | [Em] | [A/C#] | [A][A] | [D] Một chiều cuối [D] tuần, mưa bay lất [G] phất và mây trắng [F#m] giăng giăng [Bm] Em đến thăm [A] anh, vì mưa [A] mãi......