Lời bài hát
Hợp âm HƯƠNG SẮC MIỀN NAM  Miền nam tôi sông nước mênh mang, dừa xanh xanh cây trái ngút  ngàn. Ruộng bao la, rừng bao la Đêm đêm hoa rụng trắng hiên nhà.Từng đêm trăng soi sáng trên sân Rượu nâng ly thâu ánh trăng gần. Đàn vang ngân, người lâng lâng gió sông tràn dâng. Miền nam, đồng lúa ngút ngàn, Thuở cha ông đi phá mở ruộng đồng. Tiếng tơ vang nơi cuối bãi đầu sông Cửu Long Rồng thiêng uốn quanh. Rạch, kinh thông tôm cá lội ngược xuôi, phù sa nuôi cây lúa nặng tình thương.Miền nam ơi thương phố ven sông Tàu ghe luôn chen chúc bên dòng. Ngựa xe qua, cầu mới đó Yêu nhau không còn lỡ chuyến phà.Còn nghe vang câu lý giao duyên, Để con trai con gái như là... Lạc Long Quân và Âu Cơ, cháu con Rồng Tiên.Miền nam  tôi sông nước mênh mang, dừa xanh  xanh cây trái ngút  ngàn. Ruộng bao  la, rừng bao  la Đêm đêm  hoa rụng trắng hiên  nhà.Từng đêm  trăng soi sáng trên sân Rượu nâng  ly thâu ánh trăng  gần. Đàn vang  ngân, người lâng lâng gió sông tràn dâng. Miền  nam, đồng lúa ngút  ngàn, Thuở cha  ông đi phá mở ruộng  đồng. Tiếng tơ  vang nơi cuối bãi đầu  sông Cửu  Long Rồng thiêng uốn  quanh. Rạch, kinh  thông tôm cá lội ngược xuôi, phù sa nuôi cây lúa nặng tình  thương.Miền nam ơi thương phố ven sông Tàu ghe  luôn chen chúc bên  dòng. Ngựa xe  qua, cầu mới  đó Yêu nhau  không còn lỡ chuyến  phà.Còn nghe vang câu lý giao duyên, Để con  trai con gái như  là... Lạc Long  Quân và Âu  Cơ, cháu con  Rồng  Tiên.

Sheet nhạc bài: HƯƠNG SẮC MIỀN NAM

Hợp âm

Huong sac mien Nam 01_001

Huong sac mien Nam 02_001