Lời bài hát
Hợp âm THUA MỘT NGƯỜI DƯNG  Đời ai biết trước, ngày mai ta sẽ ra sao? Cuộc sống là bao, vì đâu, không mến thương nhau. Người thì lao đao, còn người kia sống trong sang giàu. Anh em một nhà, mà không thấy đau lòng hay sao.Đời như chiếc lá, ngày mai gió cuốn bay xa Dù trước dù sau, nào ai sinh tử không qua, Bạc tiền lợi danh, giờ đây bỏ nhau sao đành Toan tính giật dành, tình anh em thua một người  dưngMột người dưng, đôi khi có nghĩa có tình Đôi khi không nghỉ cho mình Giúp người xa cơ nào muốn trả ơn Mà tại sao? Ta anh em một nhà, chung một dòng máu Sanh nhau đủ điều, rào trước đón sau. Này ai ơi, hãy nhớ lấy câu “Anh em như bát nước đầy Gà chung một mẹ, chớ hoài đá nhau”! (Cuộc sống có nhiều Tiền tài vật chất đã làm thay đổi Anh em thủ túc tình thân Dường như đã quên rồi đạo lý làm người)

Sheet nhạc bài: THUA MỘT NGƯỜI DƯNG

Hợp âm

ThuaMotNguoiDung_Cm_001

Thua mot nguoi dung 02 - hopampro Thua mot nguoi dung 01 - hopampro