Lời bài hát
Hợp âm dạo (Quang Minh):   Khi anh về trời phố cũ lên sương  Đôi chút lạnh đôi chút sầu tháng chạp  Vừa đủ mỏi đôi chân tên lãng bạt  Anh nghiêng vai ngó lại cuộc đời mình Áo bụi mù và tóc gió phai xanh  Tay vẫn ngắn để trăm lần thua thiệt  Phố thì nhỏ anh qua còn chưa hết  Lại hoài công đi bắt mộng trên trời     Khi anh về buồn hơn loài mây trắng Phố quen giờ sao bỗng thấy lạ xa Anh sợ qua nhà từng bằng hữu cũ Sợ qua đường gặp những dáng tình xưa  Những kỷ niệm thì xa quá mơ hồ  Giờ có nhắc chỉ gợi thêm chuyện buồn   Khi anh về em vừa sang nhà khác Phố xôn xao đưa tiễn một người đi Khi đưa tay gõ vội trái tim mình Nghe sai lỡ như một lần dâu bể  Khi anh về nghe đời như sương khói Yêu vô vàn cũng rớt giọt tình không.  Dbm]     Khi anh về trời phố cũ lên sương  Đôi chút lạnh đôi chút sầu tháng chạp  Vừa đủ mỏi đôi chân tên lãng bạt  Anh nghiêng vai ngó lại cuộc đời mình Áo bụi mù và tóc gió phai xanh  Tay vẫn ngắn để trăm lần thua thiệt  Phố thì nhỏ anh qua còn chưa hết  Lại hoài công đi bắt mộng trên trời     Khi anh về buồn hơn loài mây trắng Phố quen giờ sao bỗng thấy lạ xa Anh sợ qua nhà từng bằng hữu cũ Sợ qua đường gặp những dáng tình xưa  Những kỷ niệm thì xa quá mơ hồ  Giờ có nhắc chỉ gợi thêm chuyện buồn   Khi anh về em vừa sang nhà khác Phố xôn xao đưa tiễn một người đi Khi đưa tay gõ vội trái tim mình Nghe sai lỡ như một lần dâu bể  Khi anh về nghe đời như sương khói Yêu vô vàn cũng rớt giọt tình không.

Sheet nhạc bài: NGÀY TRỞ LẠI HỘI AN

Hợp âm