Sheet nhạc bài: MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI - Ánh Tuyết
Điệu: Ballad
Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại.
Em ra đi mùa thu, sương mờ giăng âm u.
Em ra đi mùa thu, Mùa thu không còn nữa
Đếm lá úa mùa thu, đo sầu ngập tim tôi
Ngày… em… đi, nghe chơi vơi não nề
Qua vườn Lu- xembourg, sương rơi che phố mờ
Buồn này ai có mua, từ… chia… ly
Nghe rơi bao lá vàng, ngập dòng nước sông Seine
Mưa rơi trên phím đàn, chừng nào cho tôi quên
Hôm em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại
Lá úa khóc người đi, sương mờ dâng lên mi
Em ra đi mùa thu, mùa lá rơi ngập ngừng
Đếm lá úa sầu lên, bao giờ cho tôi quên…?
Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại.
Em ra đi mùa thu, sương mờ giăng âm u.
Em ra đi mùa thu, Mùa thu không còn nữa
Đếm lá úa mùa thu, đo sầu ngập tim tôi
Ngày… em… đi, nghe chơi vơi não nề
Qua vườn Lu- xembourg, sương rơi che phố mờ
Buồn này ai có mua, từ… chia… ly
Nghe rơi bao lá vàng, ngập dòng nước sông Seine
Mưa rơi trên phím đàn, chừng nào cho tôi quên
Hôm em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại
Lá úa khóc người đi, sương mờ dâng lên mi
Em ra đi mùa thu, mùa lá rơi ngập ngừng
Đếm lá úa sầu lên, bao giờ cho tôi quên…?