Trở lại Huế [C] thương bài thơ khắc trong chiếc [Dm] nón Em cầm trên tay ra đứng bờ [G] sông. Sông Hương nước [F] chảy thuyền trôi lững [Dm] lờ, Em trao nón [G7] đợi và em hẹn [C] hò… Trở lại Huế yêu lần theo ân tình câu [Dm] hát Tìm người......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Hue_thuong-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]