Intro : [B] | [F#] | [G#m] | [D#m] | [E] | [B] | [F#] | [B] (Phạm Khánh Hưng) (Bài này có thể chơi hợp âm vòng như hợp âm dạo ở trên) [B] Có hòn đá cô [F#] đơn xa xăm [G#m] Đứng ở đó cớ [D#m] sao một mình [E] Phải chăng đá......