Hợp âm dạo (Bằng Kiều & Phương Thanh): [E] | [A] | [Gbm7] | [B] | [E][E] | [A] | [A] | [A][A][A] [Abm] | [Emaj7] | [Gbm] | [B][E] | [A] | [Gbm7] | [B] | [E] | [E] Bờ vai [E] ơi đừng quá nghiêng nghiêng, Đánh [Dbm] rơi......