Hợp âm dạo (Hương Lan): [Cm] | [Eb] [Bb] | [Gm]-[Cm] | [Cm][Cm] Chiều kia lũ [Cm] chim trên [Eb/Bb] cành buồn không [Cm] ca Chim [Ebm] hỡi xót [Cm] thương ai [Eb/Bb]-[Cm] Hàng cây đứng im cũng [G/D] thầm nhìn mây bay che kín phía [Cm] chân trời [Fm] Một con đò [Cm] vắng đứng......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Chuyen_tinh_Lan_va_Diep_III-Sheet.swf” width=”690″ height=”840″]