Khóc mà [Em] chi, yêu thương qua [B7] rồi Than mà [Am] chi, có ngăn được xót [Em] xa Tiếc mà chi, những phút bên [B7] người Thương mà [Am] chi, nhắc chi chuyện đã [Em] qua Anh giờ [D] đây như là [G] chim Rã rời [C] cánh biết bay phương trời [Em]......