Intro: [A][C#m][D][C#m][A][C#m][D][E][A][C#m][D][E] (Capo ngăn II, Quang Linh ver.) Cây điệp [A] vàng trước nhà em mỗi [C#m] tối Sắc hoa [Dm] vàng rụng xuống kín [A] chân tôi Không hò [D] hẹn sao tôi còn mãi [Dm] đợi Ðứng lơ [E] ngơ lóng......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files10/cay-diep-vang-nguyen-ngoc-thien.swf” width=”690″ height=”840″]