Sheet nhạc bài: DÀNH CHO EM

DÀNH CHO EM – Hoàng Dũng & Orange Nhịp: 4/4, tempo: 67, điệu: Blues ===== Intro: [Db] | [Fm] | [Bbm] | [Bbm] | [Db] | [Bbm7] | [Bbm/Db] | [Db] Anh vẫn [Db] nhớ đến lúc em [Fm] hé môi cười Hay những [Gb] lúc vu vơ hờn [Db] ghen Anh sẽ [Bbm] nhớ......

Danh Cho Em - Hoang Dung_001-1024
Danh Cho Em – Hoang Dung_001-1024
Danh Cho Em - Hoang Dung_002-1024
Danh Cho Em – Hoang Dung_002-1024
Danh Cho Em - Hoang Dung_003-1024
Danh Cho Em – Hoang Dung_003-1024
Danh Cho Em - Hoang Dung_004-1024
Danh Cho Em – Hoang Dung_004-1024
Danh Cho Em - Hoang Dung_005-1024
Danh Cho Em – Hoang Dung_005-1024
Danh Cho Em - Hoang Dung_006-1024
Danh Cho Em – Hoang Dung_006-1024
Danh Cho Em - Hoang Dung_007-1024
Danh Cho Em – Hoang Dung_007-1024