Hợp âm CÔNG NHÂN VIỆT NAM   Ngoài [F] kia lời non nước đang nhắc ta mau nhất cao giống nòi Yêu mến [C] muôn giống [F] người, ngoài kia công nhân ơi! [Bb] Quốc tế đang giơ [F] tay cố vời bày [C] con đoàn [F] kết Từng [Dm] nhớ những phút chiến thắng, tiền......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files12/Cong_nhan_Viet_nam-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]