Lời bài hát

Intro:

  

Này người  yêu xin quay mặt  đi, đã  hết thương yêu nhau  rồi
Này người  yêu em đi về  đi, xin  em đừng hờn trách  tôi
 Vì giờ  đây trái tim đã giá  lạnh 
Từng giọt  mưa bay trong chờ  mong, khẽ  xóa môi son phai  nhạt
Nhìn giọt  mưa bay trong trời  thu, cho  ai lòng càng nát  tan
 Vì giờ  đây tôi và em chia  tay  

Người yêu  hỡi vẫy tay biệt ly, em cô  đơn trên con đường  dài
Giọt nước  mắt hãy lau thật khô, vì không  muốn thấy em u  sầu
 Tôi mong em từ  nay, hãy xóa  hết tâm tư buồn vương
Người yêu  hỡi vẫy tay biệt ly, em thênh  thang trên con đường  tình
Giọt nước  mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây  trời
Tôi mong em từ nay, nhìn lại con đường em đi  trên  
Đầy màu  xanh 

      

    

 

Từng giọt  mưa bay trong chờ  mong, khẽ  xóa môi son phai  nhạt
Nhìn giọt  mưa bay trong trời  thu, cho  ai lòng càng nát  tan
 Vì giờ  đây tôi và em chia  tay  

Người yêu  hỡi vẫy tay biệt ly, em cô  đơn trên con đường  dài
Giọt nước  mắt hãy lau thật khô, vì không  muốn thấy em u  sầu
 Tôi mong em từ  nay, hãy xóa  hết tâm tư buồn vương
Người yêu  hỡi vẫy tay biệt ly, em thênh  thang trên con đường  tình
Giọt nước  mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây  trời
Tôi mong em từ nay, nhìn lại con đường em đi  trên  

Người yêu  hỡi vẫy tay biệt ly, em cô  đơn trên con đường  dài
Giọt nước  mắt hãy lau thật khô, vì không  muốn thấy em u  sầu
 Tôi mong em từ  nay, hãy xóa  hết tâm tư buồn vương
Người yêu  hỡi vẫy tay biệt ly, em thênh  thang trên con đường  tình
Giọt nước  mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây  trời
Tôi mong em từ nay, nhìn lại con đường em đi  trên  
Đầy màu  xanh

 

Sheet nhạc bài: CON ĐƯỜNG MÀU XANH

Hợp âm

Con duong mau xanh 01_001

Con duong mau xanh 02_001

ConDuongMauXanh_001

ConDuongMauXanh_002