Lời bài hát
Hợp âm dạo:Con chim non trên cành hoa Hót véo von hót véo von Em yêu chim em mến chim Vì mỗi lần chim hót em vui.Chim ơi chim, chim đừng bay Hót nữa đi hót nữa đi Em yêu chim em mến chim Vì mỗi lần chim hót em vui.        Con chim non trên cành hoa Hót véo von hót véo von Em yêu chim em mến chim Vì mỗi lần chim hót em vui.Chim ơi chim, chim đừng bay Hót nữa đi hót nữa đi Em yêu chim em mến chim Vì mỗi lần chim hót em vui.

Sheet nhạc bài: CON CHIM NON

Hợp âm