Hợp âm dạo (Tuấn Vũ): [Bm] | [Gbm] | [Db] | [Gbm][Bm] [Gbm] | [Db/Ab] | [Gbm] | [Db] Hôm nay về thăm [Gbm] nhà Nhịp chân lối đi quen [Db] xưa Đây [A] vẫn cây cầu [D] đá Kia mấy bụi tre [Dbm] già Sang ngang một con [Gbm] đò Bồng bềnh con......