Lời bài hát

 Intro (Trung Đức):

Abm]

Anh phải về thôi, xa em thôi  

Hoàng  hôn yên lặng cũng  theo về  
Giọt nắng cuối  ngày rơi xuống  tóc
Mà lời từ biệt chẳng  lên môi  

Anh phải về thôi xa  em thôi
Xa hàng cây hò hẹn ta ngồi  
Hoa khế  rụng tím ngăn lối nhỏ
Để mãi lòng ta xao xuyến  bồi hồi  

Chia tay  em chia tay hoàng hôn
Chia tay  em chia tay hoàng hôn
Anh mang theo  về tình yêu và nỗi  nhớ
Anh mang theo  về con tim  cô đơn  

Chia tay  em chia tay hoàng  hôn
Chia tay  em chia tay hàng  cây
Gửi lại cho  em  trái tim thắp  lửa
Gửi lại cho  em một nửa vầng trăng.

Abm]

 

Anh phải về thôi xa  em thôi
Xa hàng cây hò hẹn ta ngồi  
Hoa khế  rụng tím ngăn lối nhỏ
Để mãi lòng ta xao xuyến  bồi hồi  

Chia tay  em chia tay hoàng hôn
Chia tay  em chia tay hoàng hôn
Anh mang theo  về tình yêu và nỗi  nhớ
Anh mang theo  về con tim  cô đơn  

Chia tay  em chia tay hoàng  hôn
Chia tay  em chia tay hàng  cây
Gửi lại cho  em  trái tim thắp  lửa
Gửi lại cho  em một nửa vầng trăng.

Sheet nhạc bài: CHIA TAY HOÀNG HÔN

Hợp âm