Lời bài hát

Nhịp: 4/4, tempo: 113

 

 

Can you ca.ll me, cal.l me, call m.e, call m.e, c.all me
Cal.l me till you fall in love?  
Can you call m.e, ca.ll me, call m.e, coll me, cal.l me
Ca.ll me till you fall in love?  

Cần nghe giọng em mỗi tối
Muốn được lại gần em thôi
Cuối tuần này mình đi chơi
nhớ không được quên
Việt Nam là vùng nhiệt đới
Thế mình là gì em ơi
Đừng play trái tim của anh
Vì anh thích khi đôi môi mềm
Gọi vào mỗi đêm anh không cancel
Để đi đón em đưa lên ven hồ
Chỉ nói câu chuyện mà một mình anh nghe
Và giây phút anh đưa em về
Miệng thì cứ quên đưa nhau câu thề
Thời gian cứ trôi sao anh chưa về
Chỉ muốn nghe giọng của mình em thôi

Can you ca.ll me, cal.l me, call m.e, call m.e, c.all me
Cal.l me till you fall in love?  
Can you call m.e, ca.ll me, call m.e, coll me, cal.l me
Ca.ll me till you fall in love?  

Baby, can you call me?
Anh chỉ lưu mỗi em
Anh không cần có gì
Anh chỉ lưu số em nên
Baby, call me
Anh chỉ lưu mỗi em
Anh không cần có gì
Anh chỉ lưu số em

Vặn ga rrrr lên anh phóng, anh không chờ
Ship ngay người nàng trông ngóng
Vì em gọi đường dây nóng
Tại sao vì một cô gái
Lại khiến tim mình đập hăng hái
Đừng play trái tim của anh
Vì anh thích khi đôi môi mềm
Gọi vào mỗi đêm anh không cancel
Để đi đón em đưa lên ven hồ
Chỉ nói câu chuyện mà một mình anh nghe
Và giây phút anh đưa em về
Miệng thì cứ quên đưa nhau câu thề
Thời gian cứ trôi sao anh chưa về
Chỉ biết đi tìm em trong cơn…

Oooh , oh yeah
Đắm đuối hương hoa theo ta lên thiên đàng nơi nàng
Oooh, oh yeah
Có lẽ anh đi hơi xa, Oh oh oh

Can you ca.ll me, cal.l me, call m.e, call m.e, c.all me
Cal.l me till you fall in love?  
Can you call m.e, ca.ll me, call m.e, coll me, cal.l me
Ca.ll me till you fall in love?  

Can you ca.ll me, cal.l me, call m.e, call m.e, c.all me
Cal.l me till you fall in love?  
Can you call m.e, ca.ll me, call m.e, coll me, cal.l me
Ca.ll me till you fall in love?  

P/S; Sheet nhạc sẽ được đăng sau và được lược qua những đoạn thoại

Sheet nhạc bài: CALL ME

Hợp âm

Call Me_001-1024
Call Me_001-1024
Call Me_002-1024
Call Me_002-1024
Call Me_003-1024
Call Me_003-1024
Call Me_004-1024
Call Me_004-1024
Call Me_005-1024
Call Me_005-1024