Lời bài hát
Hợp âm dạo (Đan Trường):   Từng ngày trên phố bước chân anh lẻ loi Giờ em đến chốn mờ xa nhạt bóng mây Nơi chân trời không ngày tháng Phiêu du quên đường về Đặt tên dấu chân em trong đời tôi. Giọt mưa kia đã xoá tan bóng hình em Còn đây nước mắt hoà chung niềm nhớ nhung Trên con đường xanh màu lá đã quen dấu chân người Lẻ loi bước chân anh đi về đâu ĐK: Chơi vơi anh bước qua mau con đường xưa Nơi ta đã có những ngày vui  Bao nhiêu ân ái xin cho theo ngàn mây Miên man câu hát khẽ gọi em.  Tiếng mưa buồn hoang lạnh quá cô đơn anh khóc thầm Lẻ loi bước chân anh trong chiều mưa     Từng ngày trên phố bước chân anh lẻ loi Giờ em đến chốn mờ xa nhạt bóng mây Nơi chân trời không ngày tháng Phiêu du quên đường về Đặt tên dấu chân em trong đời tôi. Giọt mưa kia đã xoá tan bóng hình em Còn đây nước mắt hoà chung niềm nhớ nhung Trên con đường xanh màu lá đã quen dấu chân người Lẻ loi bước chân anh trong chiều mưa ĐK: Chơi vơi anh bước qua mau con đường xưa Nơi ta đã có những ngày vui  Bao nhiêu ân ái xin cho theo ngàn mây Miên man câu hát khẽ gọi em.  Tiếng mưa buồn hoang lạnh quá cô đơn anh khóc thầm Lẻ loi bước chân anh đi về đâuTiếng mưa buồn hoang lạnh quá cô đơn anh khóc thầm Lẻ loi bước chân anh đi về đâu    

Sheet nhạc bài: BƯỚC CHÂN LẺ LOI

Hợp âm