Hợp âm dạo: [A] | [A] | [A] | [A] | [E] | [E] | [D] | [Bm] | [E] Khi [A] xưa ba bé hơn đàn Nghe [E] guitar rung lên không bao giờ xao lãng Dây [A] buông dây bấm ngân [D] vang Âm thanh đi khắp không [A] gian. Piano lại......