Intro: [G] | [G] | [G] | [G][G] | [C] | [A] | [Bm] [E]-[Am] | [D#]-[G][C/E]-[Am] | [A]-[D] | [D] (Như Quỳnh & Trường Vũ) Em hậu [G] phương còn anh nơi tiền [Em] tuyến Chúng [C] ta cách xa [Bm] rồi nhưng [D] tình đâu có chia [G] phôi Mình gọi tên......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Anh_Tien_Tuyen_Em_Hau_Phuong-Minh_Ky-Rumba_Bolero.swf” width=”690″ height=”840″]