HONGKONG 1

Ns Nguyễn Trọng Tài
Sáng tác Ns Nguyễn Trọng Tài
Nhịp điệu Slow Surf
Thể loại Nhạc trẻ
Đã xem 5234

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2165

Hợp âm dạo :

[D] | [D] | [E] | [E] | [Bm] | [E] | [A] | [A]

[D] Nếu [D] ...đóa hoa hồng trước [E] kia trở về [E]
Nhánh hương tình chút [Bm] thêm câu thề [Bm],
Anh [A] ước rằng [A]
[G] Rằng một mai anh [D] đến [D]
Anh đón em vào sớm [E] mai trong lành [E]
Nhưng đó mãi là giấc [A] mơ không thành [E] ,
Vì ai vì [A] ai [A]

Vì giờ anh [D] biết chuyện tình mình chẳng còn gì
Khi đó xuân [E] sang người đừng ngọt lời thầm thì
Em bước sang [Absus4] ngang đợi chờ điều gì diệu [E] kỳ
Như lúc [A] ban đầu [A]

Và giờ anh [D] khóc thì cũng chẳng để làm gì
Đâu phải cho [E] anh,chuyện tình mình mà là vì
Em đã trao [Bm7] ai dòng lệ tràn đầy cầu [E] kỳ
Những năm tháng [A] phai màu [A]

[D] | [D] | [E] | [E] | [Bm7] | [Bm] | [E]-[A] | [A]

[G]-[D] | [D] | [E] | [E] | [Bm7] | [E] | [A] | [A]

[D] Nếu [D], đóa hoa trồng trước [E] kia chưa về, [E]
Nhánh hương tình thắm [Bm] thêm câu thề [Bm]-[E]
Anh [A] ước rằng [A]
[G] Rằng một mai anh [D] đến [D]
Anh đón em vào sớm [E] mai trong lành [E]
Nhưng đó mãi là giấc [Bm] mơ không thành [E] ,
Vì ai vì [A] ai [A]

Vì giờ anh [D] biết chuyện tình mình chẳng còn gì
Khi đó xuân [E] sang người đừng ngọt lời thầm thì
Em bước sang [Bm7] ngang đợi chờ điều gì diệu [E] kỳ
Như lúc [A] ban đầu [A]

Và giờ anh [D] khóc thì cũng chẳng để làm gì
Đâu phải cho [E] anh, chuyện tình mình mà là vì
Em đã trao [Bm7] ai dòng lệ tràn đầy cầu [E] kỳ
Những năm tháng [A] phai màu [A]

Vì giờ anh [D] biết chuyện tình mình chẳng còn gì
Khi đó xuân [E] sang người đừng ngọt lời thầm thì
Em bước sang [Bm7] ngang đợi chờ điều gì diệu [E] kỳ
Như lúc [A] ban đầu [A]

Và giờ anh [D] khóc thì cũng chẳng để làm gì
Đâu phải cho [E] anh, chuyện tình mình mà là vì
Em đã trao [Bm7] ai dòng lệ tràn đầy cầu [E] kỳ
Những năm tháng [A] phai màu [A]

[D] Nếu [D] ...đóa hoa hồng trước [E] kia trở về [E]
Nhánh hương tình chút [Bm7] thêm câu thề [E]
Vì ai vì [A] ai [A]

x

Absus4

34
IV

Thế tay

Hợp âm dạo (Nguyễn Trọng Tài):

[E] | [E] | [Gb][Gb] | [Dbm] | [Gb][B] | [B]

[E] Nếu [E] …đóa hoa hồng trước [Gb] kia trở về [Gb]
Nhánh hương tình chút [Dbm] thêm câu thề [Dbm],
Anh [B] ước rằng [B]
[A] Rằng một mai anh [E] đến [E]
Anh đón em vào sớm [Gb] mai trong lành [Gb]
Nhưng đó mãi là giấc [B] mơ không thành [Gb] ,
Vì ai vì [B] ai [B]

Vì giờ anh [E] biết chuyện tình mình chẳng còn gì
Khi đó xuân [Gb] sang người đừng ngọt lời thầm thì
Em bước sang [Bbsus4] ngang đợi chờ điều gì diệu [Gb] kỳ
Như lúc [B] ban đầu [B]

Và giờ anh [E] khóc thì cũng chẳng để làm gì
Đâu phải cho [Gb] anh,chuyện tình mình mà là vì
Em đã trao [Dbm7] ai dòng lệ tràn đầy cầu [Gb] kỳ
Những năm tháng [B] phai màu [B]

[E] | [E] | [Gb][Gb] | [Dbm7] | [Dbm] | [Gb]-[B] | [B]

[A]-[E] | [E][Gb][Gb] | [Dbm7] | [Gb][B][B]

[E] Nếu [E], đóa hoa trồng trước [Gb] kia chưa về, [Gb]
Nhánh hương tình thắm [Dbm] thêm câu thề [Dbm]-[Gb]
Anh [B] ước rằng [B]
[A] Rằng một mai anh [E] đến [E]
Anh đón em vào sớm [Gb] mai trong lành [Gb]
Nhưng đó mãi là giấc [Dbm] mơ không thành [Gb] ,
Vì ai vì [B] ai [B]

Vì giờ anh [E] biết chuyện tình mình chẳng còn gì
Khi đó xuân [Gb] sang người đừng ngọt lời thầm thì
Em bước sang [Dbm7] ngang đợi chờ điều gì diệu [Gb] kỳ
Như lúc [B] ban đầu [B]

Và giờ anh [E] khóc thì cũng chẳng để làm gì
Đâu phải cho [Gb] anh, chuyện tình mình mà là vì
Em đã trao [Dbm7] ai dòng lệ tràn đầy cầu [Gb] kỳ
Những năm tháng [B] phai màu [B]

Vì giờ anh [E] biết chuyện tình mình chẳng còn gì
Khi đó xuân [Gb] sang người đừng ngọt lời thầm thì
Em bước sang [Dbm7] ngang đợi chờ điều gì diệu [Gb] kỳ
Như lúc [B] ban đầu [B]

Và giờ anh [E] khóc thì cũng chẳng để làm gì
Đâu phải cho [Gb] anh, chuyện tình mình mà là vì
Em đã trao [Dbm7] ai dòng lệ tràn đầy cầu [Gb] kỳ
Những năm tháng [B] phai màu [B]

[E] Nếu [E] …đóa hoa hồng trước [Gb] kia trở về [Gb]
Nhánh hương tình chút [Dbm7] thêm câu thề [Gb]
Vì ai vì [B] ai [B]

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Bbsus4

34

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

Hợp âm dạo :

[E] | [E] | [Ebm] | [Ebm] | [Dbm] | [Dbm7] | [B] | [B]

Vì giờ anh [E] biết chuyện tình mình chẳng còn gì
Khi đó xuân [Ebm] sang người đừng ngọt lời thầm thì
Em bước sang [Dbm7] ngang đợi chờ điều gì diệu kỳ
Như lúc [B] ban đầu [B]

Và giờ anh [E] khóc thì cũng chẳng để làm gì
Đâu phải cho [Ebm] anh,chuyện tình mình mà là vì
Em đã trao [Dbm] ai dòng lệ tràn đầy cầu [E] kỳ
Những năm tháng [B] phai màu [B]

[E] Nếu [E], trái tim mình nói [Ebm7] không nên lời
[Gb] Đắng cay từng tiếng [Dbm] yêu xa vời [Dbm7]
Thế [B] là….[B]

Và hôm nay em [E] đến
Nhưng nắng đâu còn thiết [Ebm] tha gọi mời [Ebm]
Gió âm thầm lướt [Dbm] qua muôn đời [Dbm7]
Vì ai, vì [B] ai. [B7]

Vì giờ anh [E] biết chuyện tình mình chẳng còn gì
Khi đó xuân [Ebm] sang người đừng ngọt lời thầm thì
Em bước sang [Dbm] ngang đợi chờ điều gì diệu kỳ
Như lúc [B] ban đầu [B]

Và giờ em [E] khóc thì cũng chẳng để làm gì
Đâu phải cho [Ebm] anh, chuyện tình mình mà là vì
Em đã trao [Dbm7] ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ
Những năm tháng [B] phai màu [B]

[E] Nếu [E] …đóa hoa hồng trước [Ebm] kia trở về [Ebm]
Nhánh hương tình chút [Dbm] trên câu thề [Dbm]
Anh [B] ước rằng [B]

Rằng một mai anh [E] đến [E]
Anh đón em vào sớm [Ebm7] mai trong lành [Ebm]
Nhưng đó mãi là giấc [Dbm] mơ không thành [Dbm]
Vì ai vì [B] ai [B]

[E] | [E] | [Ebm] | [Ebm] | [Dbm] | [Dbm] | [B] | [B]

[E] | [E] | [Ebm] | [Ebm] | [Dbm] | [Dbm] | [B] | [B]

Và giờ anh [E] biết chuyện tình mình chẳng còn gì
Khi đó xuân [Ebm] sang người đừng ngọt lời thầm thì
Em bước sang [Dbm] ngang đợi chờ điều gì diệu kỳ
Như lúc [B] ban đầu [B]

Và giờ em [E] khóc thì cũng chẳng để làm gì
Đâu phải cho [Ebm] anh, chuyện tình mình mà là vì
Em đã trao [Dbm7] ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ
Những năm tháng [B] phai màu [B]

Vì giờ anh [E] biết chuyện tình mình chẳng còn gì
Khi đó xuân [Ebm] sang người đừng ngọt lời thầm thì
Em bước sang [Dbm] ngang đợi chờ điều gì diệu kỳ
Như lúc [B] ban đầu [B]

Vì giờ anh [E] biết chuyện tình mình chẳng còn gì
Khi đó xuân [Ebm] sang người đừng ngọt lời thầm thì
Em bước sang [Dbm] ngang đợi chờ điều gì diệu kỳ
Như lúc [B] ban đầu [B]

Và giờ em [E] khóc thì cũng chẳng để làm gì
Đâu phải cho [Ebm] anh, chuyện tình mình mà là vì
Em đã trao [Dbm7] ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ
Vì em vì em [Dbm7]

Anh [E6] biết [E6],
Khi đó xuân [Ebm] sang [Ebm]
Em bước sang [Dbm7] ngang [Dbm7]
Từ rư rư rứ [B][B]

Và giờ em [E] khóc [E]
Cho [Ebm] anh, [Ebm]
Em đã trao [Dbm7] ai [Dbm7] | [B] | [B]
Vì em vì em [Dbm7]

Và giờ anh [E] biết [E],
Khi đó xuân [Ebm] sang [Ebm]
Em bước sang [Dbm7] ngang [Dbm]
Từ rư rư rứ [B][B]

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

x

Ebm7

1234

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

1 bình luận
Sắp xếp theo

Video hợp âm liên quan