Phạm Thị Ngọc Liên

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên sinh năm 1952 tại Hà Nội, sinh sống tại Tp Hồ Chí Minh, là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.

Quá trình:
– Học các đại học: Vạn Hạnh, Văn Khoa, Tổng Hợp TP HCM.
– Phóng viên báo Tin Sáng.
– Biên tập viên tạp chí Văn, báo Công An TP HCM.
– Hiện biên tập viên báo Tiếp Thị & Gia Đình.
– Cộng tác với nhiều báo trên cả nước.

Tác phẩm chính:
– Những vầng trăng chỉ mọc một mình (thơ, Nxb Trẻ, 1989)
– Biển đã mất (thơ, Nxb Hội Nhà Văn, 1990)
– Em muốn giăng tay giữa trời mà hét (thơ, Nxb Hội Nhà Văn, 1992)
– Có một nửa mặt trăng trong mặt trời (truyện ngắn, Nxb Trẻ, 2000)
– Thức đến sáng và mơ (thơ, Nxb Văn Nghệ TP HCM, 2004)

Giải thưởng:
– Giải A thơ báo Văn Nghệ TP HCM năm 1987
– Giải thưởng thơ hay 2 năm (1989-1990) tạp chí Văn Nghệ Quân Đội
– Tặng thưởng truyện ngắn hay tạp chí Văn Nghệ Quân Đội năm 1989
– Giải thưởng truyện ngắn báo Văn Nghệ năm 1999-2000  
–  Tặng thưởng của Hội Nhà Văn tập thơ “Thức đến sáng và mơ”.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *