Thông tin về ca sĩ Hãn Thanh

Hợp âm Pro chưa có thông tin về ca sĩ Hãn Thanh

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Hãn Thanh thể hiện

CHUYỆN TÌNH SÔNG HƯƠNG

Sáng tác: Đynh Trầm Ca
  Hợp âm dạo (Quang Lê): [D] | [Asus4] | [E]-[G] | [Abm]-[Asus4]   [D]-[Em] | [Asus4]-[D] | [D]-[Asus4]-[D] Một sớm anh đi không lời [D] giã từ [E] Để cho Huế buồn Huế giận [A] nghìn thu [D] Nhìn thu dòng [B] tóc bu...