Thu gọn

Quê hương

Hợp âm guitar về những bài ca ngợi đất nước, địa danh, cảnh đẹp và con người các vùng miền Việt nam, các phong tục tập quán của từng vùng…

 • Hợp âm dạo (Khánh Ly): [F] | [C] | [F] | [C] | [Dsus4] | [Bb] | [C][G] | [C] [G/B] | [Am] | [Em] | [F] | [Fm][G] | [G] | [G] Hà Nội [C] chiều thu, tay ôm [G] giấc mơ Bụi mờ đường [Am] vắng, phố chiều nhạt [C] nắng......

  Ca sĩ thể hiện: Khánh Ly

 • QUÊ EM

  Sáng tác : Đỗ Hòa An

  Hợp âm dạo (Ngọc Anh): [Dm] | [Dm][C] | [C][Bb] | [Bb] | [Dm] | [Dm][Dm] | [F][Dm] | [Am7] [Gm] | [Am][C]-[Am]-[Dm][Dm] Nếu anh [Asus4] chưa đến quê [Dm] hương em [Dm] Anh sẽ [C] không tin lời em [Am7] nói… [Dm] đâu. [Dsus4] | [Asus4] Nếu anh chưa [F] đến  quê hương......

  Ca sĩ thể hiện: Ngọc Anh (1975)

 • Hợp âm dạo (Ngọc Tân): [Asus4] | [Dbm7] | [A] | [A] | [A] | [Dbm][A] [A] | [D] | [D] | [Bm] | [Bm][E] | [E] | [A] | [A] Mùa [A] thu… [Dbm] xanh một trời [Gbm] Hà Nội [D6] Em nghe thu [E] hát ngang lưng trời [E] Từng [Gbm] con......

  Ca sĩ thể hiện: Ngọc Tân, Thu Phương

 • Hợp âm dạo (Hương Lan): [Bbsus4][Bbsus4] | [Bbsus4][Bbsus4][Bbm] | [Eb] [Bbm][Ab] | [Ab][Eb][Bbm] | [Eb][B][Gb] | [Gb] [Eb][Ab] | [F][Bbm][Bbsus4] Về cần [Bbm] thơ tìm [Ab] ánh trăng vàng trên [Bbm/Db] sông [Bbm] Mà chợt [Eb] nghe giọng ai [Ab] hát dân [Bbm] ca thắm......

  Ca sĩ thể hiện: Hương Lan, Thạch Thảo

 • Hợp âm dạo (Sơn Hạ): [C] | [Gm] | [C] | [Gm][C] | [Dm][C] | [Bb]-[C]-[Gm][Gm] Bên kia sông ai [Gm] trông [Em] Bóng người còn [Dm] mỏi mong [Gm] Ai thương ai bến [Bb] sông [Gm] Gợi bao niềm [C] nhớ mong [Gsus4] Rặng trâm [Am] bầu bên [Asus4] đó [Dm] Thương nhớ ai [F] thẫn......

  Ca sĩ thể hiện: Sơn Hạ, Dương Ngọc Thái

 •   Chiều [Cm] về, chiều về xuôi nước trên dòng [Eb] sông Chợt nghe ai [Bb] hát câu hò phu [Eb] thê Quê [Gm] hương điệu lý hai [Eb] mùa Vấn vương hương [G7] lúa dây dưa tóc [Cm] thề Đò [Bb] nghèo không bến [Gm] sông neo Mặc con nước [G] lớn ngược dòng......

  Ca sĩ thể hiện: Chế Thanh & Thanh Thanh

 • Hợp âm dạo (Ngọc Huyền): [Fsus4][Fsus4][Ebsus4][Ebsus4][Ebsus4] [Cm]-[Fm][Eb][Ebsus4]-[Fm][F]-[Bb] [Csus4]-[Fm7][Fm][Bbm]-[Fm] Nhớ đất [Fm] quê thương về sông [Fsus4] Hậu [Ab] Mùa nước [Fm] về điên điển vàng [Ab] bông Chiều nắng [Cm] lên trên giàn bông [Eb] bí Điệu lý ai ru [Bbm] buồn gợi nỗi niềm Nhung nhớ miền Tây [C] Khói trắng [Fm] bay đem cài......

  Ca sĩ thể hiện: Ngọc Huyền

 • Hợp âm dạo (Như Quỳnh): [Bb] | [F] | [Bb] | [Ab][Bb] | [F] | [Bb] | [F][Eb] | [Eb] [Dm] | [F][Eb] | [F] | [Bb] | [F][Bb] | [Eb]-[E]-[Bb] Chào bình [Bb] minh hoa ban mai lả [Eb] lơi Nhạc dịu [Cm] êm vang dư [Cm/G] âm ngàn [Dm7]......

  Ca sĩ thể hiện: Như Quỳnh

 • Hợp âm dạo (Thanh Tài): [E] | [E] | [Dbm] | [Dbm] | [Gbm] | [Gbm] | [B] | [B] [E] | [B] | [Db] | [E] | [Gbsus4] | [Dbsus4] | [B] | [E] [Bsus4] | [E] | [E] | [Gbm] | [Gbm] | [B] | [Gb] | [E] [B] | [B] | [Dbm]-[B]-[E]......

  Ca sĩ thể hiện: Thanh Tài, Trọng Tấn