Thông tin về nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích

Hợp âm Pro chưa có thông tin về nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích sáng tác

DẪU BIẾT LÀ MƠ

Sáng tác: Vũ Ngọc Bích
DẪU BIẾT LÀ MƠ - Lê Vũ Bình Điệu: Disco Hợp âm dạo: [Cm] | [D#] | [Bb] | [G#] | [Cm] Khi thời gian vội [Bb] trôi Khi màn đêm vây quanh Là khi lòng anh đang nhớ đến em, hỡi người [Cm] ơi Bao ngày [D#] qua anh mong Và [Cm]...