Thông tin về nhạc sĩ Trần Lê

Hợp âm Pro chưa có thông tin về nhạc sĩ Trần Lê, nếu có mời bạn đóng góp về : [email protected].

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Trần Lê sáng tác

Sheet nhạc

VÀI LẦN ĐÓN ĐƯA

Sáng tác: Trần Lê
VÀI LẦN ĐÓN ĐƯA - Soobin Hoàng Sơn (Ballad): [F#m] Vài lần đón [Bm7] đưa, [Bm7] Vài lần đón [F#] đưa, [Bm] Vài lần đón [F#m] đưa, [C#m7] Vài Lần đón [F#m] đưa, [Bm] Vài lần đón đưa, [E] Vài lần đón [F#m] đưa, [Bm] Vài lầ...