Ns Quách Lê Anh Khang

Ns Quách Lê Anh Khang là tác giả bài “Ngày trôi về phía cũ” và mới đây là bài hit “Thương mãi vẫn là người dưng” do ca sĩ Noo Phước Thịnh thể hiện.

Học Báo chí Truyền thông (Journalism & Communication) tại University of Social Sciences and Humanities
Trước đây: Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh and Tran Van On secondary school.
Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *