Ns Ngô Càn Chiếu

Ngô Càn Chiếu là một nhạc sĩ Việt sống ở Pháp, có nhiều sáng tác mới mẻ , một âm điệu nhẹ nhàng thuộc thế hệ trẻ.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *