Ngô Càn Chiếu

Ngô Càn Chiếu là nhạc sĩ, đồng thời cũng là ca sĩ Việt sống ở Pháp, có nhiều sáng tác mới mẻ, một âm điệu nhẹ nhàng thuộc thế hệ trẻ.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *