Thông tin về nhạc sĩ Ns Long Phạm

Hợp âm Pro chưa có thông tin, tiểu sử về nhạc sĩ Long Phạm…

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Ns Long Phạm sáng tác

GIÓ VẪN HÁT

Sáng tác: Ns Long Phạm
GIÓ VẪN HÁT - Long Phạm Hợp âm dạo - Ballad: [D] | [E] | [Dbm] | [Gbm] | [Bm] | [E] | [A] | [A]  [D] | [E] | [Dbm] | [Gb] | [Bm] |  [E] | [A] | [A] [D] Thương thì thương thế [E] thôi Biết bao đêm [Dbm] dài lòng anh ngóng...