Thông tin về ca sĩ Long Phạm

Hợp âm Pro chưa có thông tin, tiểu sử về ca sĩ Long Phạm…

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Long Phạm thể hiện

GIÓ VẪN HÁT

Sáng tác: Ns Long Phạm
GIÓ VẪN HÁT - Long Phạm Hợp âm dạo - Ballad: [D] | [E] | [Dbm] | [Gbm] | [Bm] | [E] | [A] | [A] [D] | [E] | [Dbm] | [Gb] | [Bm] |  [E] | [A] | [A] [D] Thương thì thương thế [E] thôi Biết bao đêm [Dbm] dài lòng anh ngóng...