Thông tin về nhạc sĩ NB3 Hoài Bảo

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ NB3 Hoài Bảo sáng tác

ÂN TÌNH CHIA ĐÔI

Sáng tác: NB3 Hoài Bảo
ÂN TÌNH CHIA ĐÔI - TLong & NB3 Hoài Bảo Nhịp: 4/4, tempo: 176, điệu: Ballad ===== [Fm] | [Eb] | [Db] | [Ab] | [Fm] | [Eb] | [Cm] | [Fm] | [Fm]  Một mình anh lê bước [Eb] chân mỏi mệt Tìm [Db] về những kí ức xưa còn [...

MÌNH GIỜ LÀ GÌ CỦA NHAU

Sáng tác: NB3 Hoài Bảo
MÌNH GIỜ LÀ GÌ CỦA NHAU - NB3 Hoài Bảo Nhịp: 4/4, tempo: 104, điệu: Rock Ballad ===== [E] | [Gb] | [Ebm] | [Ab] | [E] | [Gb] | [Gb] | [Abm]  1. Một ngày không [E] xa Từ người quen ta sẽ trở [Gb] thành người lạ Rồi thời g...
Sheet nhạc

PHAI MỜ

Sáng tác: NB3 Hoài Bảo
Nhịp: 4/4, tempo: 103 ================ Intro: [D] | [D] | [E] | [Dbm] | [Gbm] | [A] | [E] | [Dbm]  [Gbm] | [D] | [E] | [Dbm7] | [Gbm] | [Gbm]  Lời 1: [Gbm] Mưa trôi nhẹ đi bao tiếng [B] yêu phai mờ Anh [Dbm] mang cô đơn...

CÓ DUYÊN KHÔNG NỢ

Sáng tác: NB3 Hoài Bảo
CÓ DUYÊN KHÔNG NỢ - Lý Hải Điệu: Slow Surf Hợp âm dạo: [Em] | [Bm7] | [C] | [G] | [Em] | [B] | [Cmaj7] [Bm]-[Em] | [Em] | [Bm] | [C] | [D]-[G] | [Bm7] | [C] | [Em] Đêm nay anh nằm mơ Mơ thấy [Bm] em trở về bên [D] anh Nụ...