Thông tin về ca sĩ NB3 Hoài Bảo

Hợp âm những bài hát do ca sĩ NB3 Hoài Bảo thể hiện

MÌNH GIỜ LÀ GÌ CỦA NHAU

Sáng tác: NB3 Hoài Bảo
MÌNH GIỜ LÀ GÌ CỦA NHAU - NB3 Hoài Bảo Nhịp: 4/4, tempo: 104, điệu: Rock Ballad ===== [E] | [Gb] | [Ebm] | [Ab] | [E] | [Gb] | [Gb] | [Abm]  1. Một ngày không [E] xa Từ người quen ta sẽ trở [Gb] thành người lạ Rồi thời g...
Sheet nhạc

PHAI MỜ

Sáng tác: NB3 Hoài Bảo
Nhịp: 4/4, tempo: 103 ================ Intro: [D] | [D] | [E] | [Dbm] | [Gbm] | [A] | [E] | [Dbm]  [Gbm] | [D] | [E] | [Dbm7] | [Gbm] | [Gbm]  Lời 1: [Gbm] Mưa trôi nhẹ đi bao tiếng [B] yêu phai mờ Anh [Dbm] mang cô đơn...